Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2014

Boom
1564 a5d1 390
Reposted fromvegetazen vegetazen viatentego tentego
Boom
3693 4894 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatentego tentego
Boom
Reposted fromragnar76 ragnar76 viatentego tentego
Reposted fromweheartit weheartit viatentego tentego
Boom
3407 cc92 390
Reposted fromtron tron viaantonim antonim
Boom
4074 2707 390
zła kobieta
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno viaantonim antonim
5485 8139 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaantonim antonim
Boom
7620 5407 390
Reposted fromscorpix scorpix viaantonim antonim
Boom
9700 9126
Reposted fromlejibet lejibet viaantonim antonim
Boom
3763 b04f 390
Reposted frommesoup mesoup viaantonim antonim
Boom
Jest tyle do wykrzyczenia, a i tak wciąż milczymy.
Reposted fromnicotine nicotine vianotforgetme notforgetme
Boom
5044 0fcb 390
oj tak...
Reposted fromcasanovared casanovared vianotforgetme notforgetme
Boom
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt vianotforgetme notforgetme
Boom
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka vianotforgetme notforgetme
Boom
1971 d226 390
Boom
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianotforgetme notforgetme
Boom
4880 f46d 390
Reposted fromoutline outline vianotforgetme notforgetme
Boom
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkim kłamstw.
— M.Hłasko
Boom
1854 1bb4 390
Reposted fromdailylife dailylife vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl